Sokol Modřany oslavil v roce 2018 výročí 120 let od svého založení. Toto jubileum bylo připomenuto ve Viničním domku 20. 9. 2018 na akci Když Modřany tančí, kde byla za účasti členů sokolské stráže předána pamětní stuha k historickému praporu jednoty. Každoročně na akci Když Modřany tančí modřanský Sokol vystupuje s veřejným cvičením mladšího a staršího žactva. Při této příležitosti byla také předána bronzová medaile České obce sokolské Ing. Bertě Tiché, jednatelce a dlouholeté cvičitelce modřanského Sokola, byli zde ocenění cvičitelé a vzdělavatel jednoty Jiří Kolman. Mezi další veřejné akce patří např. cvičení mladšího a staršího žactva se členy sokolské stráže, pouštění lodiček se světýlky na Vltavu v rámci oslav 8. října - památného dne sokolstva, Noc sokoloven nebo Běh republiky.

V rámci oslav 100. výročí položení základního kamene sokolovny, jsme uspořádali slavnost ve Viničním domku, která byla zahájena setkáním u sokolovny, pokračovala průvodem Sokolů za doprovodu dechové hudby a členů jízdního oddílu MP Praha 11. 

V současné době působí v Sokole Modřany oddíl sokolské všestrannosti a aktivní volejbalový oddíl, který čítá 8 týmů mužů a 3 týmy žen. Z tohoto výčtu v současné době hrají dva týmy mužů národní ligu, další dva týmy mužů hrají Pražský přebor, jeden tým mužů 1. třídu, ostatní týmy mužů hrají druhou a třetí třídu. Týmy žen hrají druhou a třetí třídu. V rámci těchto aktivit se v zimním období hraje v modřanské sokolovně o víkendech 2. národní liga mužů a juniorů. Oddíl modřanských volejbalistů současně navázal spolupráci s oddílem VK Lvi Praha, se kterým v modřanské sokolovně trénuje.

Sokolská všestrannost je rozdělena na cvičení rodičů s dětmi, předškolních dětí, žactva – věková kategorie školáků od 7 do 15 let a cvičení mužů (pondělí) a cvičení žen, které probíhá v pondělí a ve čtvrtek od 20:00 do 21:00. Kromě cvičení rodičů s dětmi, mohu ostatní oddíly ještě přijmout nové členy. V případě zájmu o aktivní zapojení do organizace aktivit sokolské všestrannosti jsou dveře otevřené také cvičitelům nebo do kategorie tzv. "věrné gardy", což jsou přátelé Sokola, kteří necvičí pravidelně nebo se účastní jen některých vybraných akcí během roku. Můžete se připojit např. k některému z výletů se Sokolem. 

Modřanský Sokol v současné době pokračuje v rekonstrukci sportovního areálu, kterému dominuje budova historické sokolovny. Mezi našimi plány je oprava oplocení nebo inženýrské sítě se zaměřením na hlavní přívod elektřiny. Mezi hlavní úspěchy v rámci této kapitoly patří kompletní rekonstrukce obytného domu a současně oprava kanalizační přípojky sokolovny. Tajným snem je pak oprava fasády sokolovny do původní štukové výzdoby a oprava historického praporu jednoty.

Videomapping k příložetisti oslav 100. výročí položení základního kamene sokolovny.