Oznámení

S velkou lítostí oznamujeme, že nás před koncem roku 2022 opustila sestra Berta Tichá, která byla celoživotní členkou a činovnicí Sokola.

V roce 1938 ji do Sokola přivedla maminka. Prvního všesokolského sletu se aktivně účastnila v roce 1948. Od té doby se věnovala cvičitelství nepřetržitě.

Sokol Modřany - všestrannost vynikala dlouholetou, svědomitou a přínosnou sokolskou činností. Do vysokého věku se vzdělávala v rámci svého působení cvičitelky a podílela se na metodické i organizační činnosti jednoty.

Dokud jí to zdraví dovolilo, byla aktivní cvičitelkou oddílu všestrannosti předškolních dětí a mladších žáků. Své zkušenosti předávala i mladším činovníkům a členům Sokola Modřany a svým příkladem motivovala ostatní členy k naplňování sokolských myšlenek a ideálů.

V roce 2019 bylo sestře Bertě Tiché uděleno vyznamenání bronzové medaile Sokol - Česká obec sokolská.

Posledním sokolským "Nazdar" jsme se s ní dnes rozloučili v Malé obřadní síni strašnického krematoria.

Jako vzpomínku sdílíme úryvek z rozhovoru pro rádio Proglas, který s ní pořídila Marie Machynková Pokorná https://1url.cz/GrZqx

1