Cvičení diabetiků

Cvičení diabetiků

Čtvrtek 9-10h

Fořtová 604 919 479

Začínáme 10.9.2020

Tomáš Kudláček
2. 6. 2020 11:37:41

Nové cvičení mužů

Neděle 19 - 20 h

Lukás tel.: 737 981 663

Tomáš Kudláček
25. 2. 2020 12:42:11
Sokol Modřany » Všestrannost

Všestrannost


Odbor všestrannosti

je zde pro nejširší vrstvy zájemců o cvičení . U nás si zvýší tělesnou zdatnost a mohou si ji uchovat do vyššího věku.

Máme 5 oddíly:

  • předškolní děti ve věkovém rozmezí 4 – 6 let

  • mladší žactvo ve věku 6 – 12 let

  • oddíl žen

  • cvičení rodičů a dětí od 2 - 4 let (tato složka cvičí ve čtvrtek od 15:30-16:30)
  • oddíl mužů

Cvičební hodina nejmladších dětí obsahuje rozcvičku zaměřenou na všestranný vývoj, nezbytný je nácvik pořadových cvičení, potřebných k organizaci cvičenců. Podporujeme spontánní pohybovou činnost, zkoušíme základy akrobatických cviků, oblíbené je nářadí. Pravidelně zde zařazujeme strachové situace, přiměřené věku a zdatnosti. Poradíme si i s dětmi méně pohybově nadanými.

V hodinách mladšího žactva navíc zařazujeme závodivé hry, cvičíme s náčiním a na nářadí. Věnujme pozornost správnému držení těla, snažíme se zlepšit obratnost a sílu dětí a tak i položit základ jejich uplatnění v různých sportech.

Cvičení dětí vedou vyškolené a zkušené cvičitelky s dlouholetou praxí. Velice by nám pomohlo, kdyby se našli zájemci o práci cvičitelů a cvičitelek. Nováčky zacvičíme a umožníme jim absolvovat cvičitelský kurs.

Cvičení v oddílu žen vyhoví všem věkovým kategoriím.

V pondělí cvičíme při hudbě cviky rytmické gymnastiky, které přispívají k všestrannému tělesnému rozvoji, ke získání specifických pohybových dovedností, k cílenému zvýšení aerobní kapacity těla a k dosažení vyšší zdatnosti.

Ve čtvrtek je cvičení zaměřeno na podporu zdraví a optimální úrovně vytrvalosti, pohyblivosti kloubů a síly. Je to cvičení z oblasti zdravotní tělesné výchovy, všestranně rozvíjející pohyblivost a je vhodné i pro ženy staršího věku

Všechny naše oddíly cvičí dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek.

Poslední změna: Tomáš Kudláček dne 15. 6. 2020 17:48:39