Cvičení dětí

Začíná od 13.9. 2018

Čtvrtek 14 - 15 hod.

Karolína 777 808 034

kajavo@seznam.cz

Tomáš Kudláček
5. 10. 2017 16:36:09
Sokol Modřany » Všestrannost

Všestrannost


Odbor všestrannosti

je zde pro nejširší vrstvy zájemců o cvičení . U nás si zvýší tělesnou zdatnost a mohou si ji uchovat do vyššího věku.

 

Máme 3 oddíly:

  • nejmladší žactvo ve věkovém rozmezí 3 – 6 let

  • mladší žactvo ve věku 6 – 12 let

  • oddíl žen

 

Cvičební hodina nejmladších dětí obsahuje rozcvičku zaměřenou na všestranný vývoj, nezbytný je nácvik pořadových cvičení, potřebných k organizaci cvičenců. Podporujeme spontánní pohybovou činnost, zkoušíme základy akrobatických cviků, oblíbené je nářadí. Pravidelně zde zařazujeme strachové situace, přiměřené věku a zdatnosti. Poradíme si i s dětmi méně pohybově nadanými.

V hodinách mladšího žactva navíc zařazujeme závodivé hry, cvičíme s náčiním a na nářadí. Věnujme pozornost správnému držení těla, snažíme se zlepšit obratnost a sílu dětí a tak i položit základ jejich uplatnění v různých sportech.

 

Cvičení dětí vedou vyškolené a zkušené cvičitelky s dlouholetou praxí. Velice by nám pomohlo, kdyby se našli zájemci o práci cvičitelů a cvičitelek. Nováčky zacvičíme a umožníme jim absolvovat cvičitelský kurs.

 

Cvičení v oddílu žen vyhoví všem věkovým kategoriím.

V pondělí cvičíme při hudbě cviky rytmické gymnastiky, které přispívají k všestrannému tělesnému rozvoji, ke získání specifických pohybových dovedností, k cílenému zvýšení aerobní kapacity těla a k dosažení vyšší zdatnosti.

Ve čtvrtek je cvičení zaměřeno na podporu zdraví a optimální úrovně vytrvalosti, pohyblivosti kloubů a síly. Je to cvičení z oblasti zdravotní tělesné výchovy, všestranně rozvíjející pohyblivost a je vhodné i pro ženy staršího věku

 

Všechny naše oddíly cvičí dvakrát v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek.

 

Tomáš Kudláček 16. 6. 2010 15:18:52